środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Budowa ogrodzenie z plastiku na plot i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PCV na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenie plastikowe na plot i bramę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie PVC na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane sztachetki z PCV na plot i furtkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz